Новости

За нас


Тобапринт ЕООД предлага изработка на ситопечатни щампи върху текстил и трикотаж. От 1993 г. компанията произвежда сито печат според всички изисквания на своите клиенти.

 

Тобапринт прави за вас:

 • предпечат;
 • директен ситопечат на 12 цвята;
 • максимален размер на щампата 50 х 70 см;
 • пълноцветен печат;
 • дигитален печат върху трикотаж;
 • дигитален печат върху микрофибър;
 • комбинации от ситопечат и дигитален печат;
 • нестандартни и бутикови решения;
 • модерни идеи.

 

Ние в Тобапринт не следваме тренда, ние създаваме тренда.

 

 

 

 

BG16RFOP002-6.002-0922-C01

 

ТОБАПРИНТ ЕООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-6.002-0922-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

Общата стойност на проекта е 272 650.00 лв., от които 136 325.00 лв. европейско съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът има за основна цел да предостави фокусирана подкрепа, чрез която да се постигне подобряване на общата енергийна ефективност на ТОБАПРИНТ ЕООД, и която от своя страна ще подпомогне предприятието за преодоляване на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19. В рамките на проекта в дейността на ТОБАПРИНТ ЕООД ще бъдат направени следните инвестиции:

 • Полагане на изолация от сандвич панели на целия покрив на сградата.
 • Полагане на изолация от сандвич панели на стените на производствената част.
 • Полагане на изолация от EPS на стените на офисната част.

Чрез инвестицията ще се постигне понижаване на енергийната интензивност на производствения процес, което ще направи предприятието по-устойчиво на кризи. Успешното изпълнение на проекта ще осигури следните преки ползи за ТОБАПРИНТ ЕООД:

 • Намалена уязвимост към колебанията в цените на основни суровини и материали, включително и на електрическата енергия и природния газ.
 • Запазване нивото на конкурентоспособност в силно динамични икономически условия.
 • Продължаване на инвестиционната дейност.
 • Създадени устойчиви условия за икономически растеж.