Новости

Използвани технологии


С какво работим?

Машини

Производствените мощности на Тобапринт са най-доброто на пазара в областта на ситопечатната техника. Основните производствени машини са на австрийската компания MHM – лидерът в ситопечатната технология. Друга част от техниката е разработка на португалската компания Roque.

Сублимационната дигитална машина, с която Тобапринт работи, е на американския лидер в дигиталния текстилен печат Mutoh. А директният дигитален принтер е Epson.


Мастила

Мастилата, които използваме в работата си, са най-добрите постижения в химическата индустрия за този отрасъл от производството. Работим с бои без PVC в състава си.